Słowo Boże: Jer 32, 40: Nigdy nie przestane ci dobrze czynić