Słowo Boże: Ef 3, 20: Jestem w stanie uczynić więcej niż sobie wyobrażasz