Słowo Boże: Mat 5, 48: Bo ja jestem doskonałym Ojcem