Słowo Boże: Mat 6, 31-33: Ja jestem twoim zaopatrzeniem i ja zaspokoje wszystkie twoje potrzeby