Słowo Boże: 1Moj 1, 27: Na moje podobieństwo zostałaś stworzona