Słowo Boże: Dz 17, 28: We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś