Słowo Boże: Prz 27, 19: Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek.