Słowo Boże: 1J 4, 16: Nie jestem daleki i zagniewany, ale jestem wyrażeniem pełnej miłości